ร้อยเอ็ด-อำเภอสุวรรณภูมิ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟลายศรีภูมิ

ร้อยเอ็ด-อำเภอสุวรรณภูมิ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟลายศรีภูมิ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟลายศรีภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2567 ณ เวทีกลางลานอนุสาวรีย์พระรัตนวงษา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอำเภอสุวรรณภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และชาวอำเภอสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
             งานประเพณีบุญบั้งไฟลายศรีภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวอำเภอสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะการประดับลวดลายบั้งไฟด้วยลายศรีภูมิ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ แหล่งผลิตปลาหลดลือชื่อ และปลาอื่นๆ มีอาหารอันอุดมสมบูรณ์ เมืองสุวรรณภูมิหรือเมืองศรีภูมิ เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่นกู่พระโกนา และเป็นจุดแวะพักสำหรับผู้เดินทาง
               สำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิของทุกปี ได้กำหนดให้วัน เสาร์ – อาทิตย์แรก ของเดือนมิถุนายน ในปี 2567 ได้จัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 โดยมีกิจกรรมการแสดงประกอบด้วยการรำเซิ้ง การแสดงดนตรีจากโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการประกวดนางไอ่ การประกวดขบวนแห่รำเซิ้งชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน และการประกวดบั้งไฟเอ้ประดับสวยงาม และกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!