นครราชสีมา-วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัด”กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2567″

นครราชสีมา-วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัด”กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2567″

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

              วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.สิริรัชนา เนาว์โสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ไฟฟ้า โดยมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ เพื่อปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ผู้เรียนให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกชนิดอีกด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!