อยุธยา-เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน อำเภอลาดบัวหลวง

อยุธยา-เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน อำเภอลาดบัวหลวง

ภาพ-ข่าว:นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน อำเภอลาดบัวหลวงจำนวน 4 ราย

             เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 เมษายน 2567 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอำเภอลาดบัวหลวง สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ฝ่ายปกครองอำเภอลาดบัวหลวง สาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
             1. นางสาวอารดา การพงศรี อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ม.1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามโครงการ “72 ทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลาดบัวหลวง(ไพโรจน์วิทยา) อำเภอลาดบัว หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.นายจำนง การสมวรรณ์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 ม.5 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ซ่อม สร้าง สุข“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
           3.นางสาวดารุณี เฉยบำรุง อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 5 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ป่วยเนื้องอกในสมองและกล้ามเนื้ออ่อนแรง รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศิริราช และ4.นางสาวชลิตา แซ่เฮ้ง อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 102 หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้พิการ ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!