ร้อยเอ็ด-อำเภอหนองพอก สานพลังเข้มด่านตรวจรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ร้อยเอ็ด-อำเภอหนองพอก สานพลังเข้มด่านตรวจรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00น ณ ป้อมยามหน้า รพสต.ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิกุล โคตา กำนันตำบลท่าสีดา เป็นประธานเปิดด่านชุมชนตำบลท่าสีดา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และทีมงานเทศบาลตำบลท่าสีดา นำโดยนายบรรจง วรรณทอง นายกเทศบาลตำบลท่าสีดา นางเกษศรา คัณธาวัฒน ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่พนักงาน องค์กรภาคีเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม โดยในกลุ่มเป้าหมายคือการดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าสีดา ที่สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
              นายวิกุล โคตา กำนันตำบลท่าสีดา กล่าวว่า เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใช่วงเทศกาลประจำปี2567 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นวาระสำคัญของจังหวัดและกระจายในทุกอำเภอเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่11-17 เมษายน 2567 ทั้งได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองและเทศบาลหน่วยงานบรร เทาสาธารณภัย ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ในระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน
              นายบรรจง วรรณทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสีดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันที่ตั้งใว้ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลให้ใช้รถได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!