ตราด-ชาววัดวังตะเคียน พร้อมจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมบุญเสริมศิริมงคลให้ชีวิต

ตราด-ชาววัดวังตะเคียน พร้อมจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมบุญเสริมศิริมงคลให้ชีวิต

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดตราด

            พระปลัดชานนท์ ธมฺมทีโป เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดวังตะเคียน พร้อมด้วยนายนุสรณ์ วิทาเวช กำนันต.วังตะเคียน และประชาชนชาวตำบลวังตะเคียนกว่า 100 คน ที่วัดวังตะเคียน ทั้งนี้ด้วยวัดวังตะเคียน กำหนดจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งพุทธศษสนิกชนชาววัดวังตะเคียนและผู้มีจิตศรัทธา ได้รว่มกันสร้างอุโบสถวัดวังตะเคียนจำสำเร็จแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ในปีนี้จึงกำหนดจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตขึ้น เพือ่ให้ถูกต้องตามกฎของสงฆ์ โดยวัดวังตะเคียน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด. สถานะวัด. ตั้งวัด เมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2535 รับวิสุงคามสีมา เมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 ปัจจุบันมีพระปลัดชานนท์ ธมฺมทีโปเป็นเจ้าอาวาส
            ซึ่งการฝังลูกนิมิต ที่เรียกกันว่า การผูกพัทธสีมา (แปลว่า เขตทำสังฆกรรมที่กำหนดตามพุทธานุญาต) โดยทั่วไป ลูกนิมิตที่ใช้ผูกสีมาจะมีจำนวน 9 ลูก ฝังตามทิศต่างๆ โดยรอบอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ทิศละ 1 ลูก และฝังไว้กลางอุโบสถอีก 1 ลูกเป็นลูกเอก
           ลูกนิมิตที่ใช้ฝังตามทิศต่างๆ นี้ มีผู้เปรียบว่าเป็นเสมือนองค์พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวกสำคัญๆ แต่ละทิศที่ฝังมีความหมายคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง พระมหากัสสปะ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงธุดงค์คุณ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง พระราหุล ผู้เป็นเลิศทางการศึกษา ทิศใต้ หมายถึง พระสารีบุตร ผู้เลิศในทางปัญญา ทิศเหนือ หมายถึง พระโมคัลลานะ ผู้เลิศทางฤทธิ์ ทิศตะวันตก หมายถึง พระอานนท์ ผู้เลิศในทางพหูสูต ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึง พระอุบาลี ผู้เลิศในทางวินัย และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมายถึง พระควัมปติ ผู้เลิศในทางลาภและรูปงาม ส่วนลูกนิมิตกลางโบสถ์ก็คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุที่ในสมัยก่อน การที่จะสร้างโบสถ์ได้หลังหนึ่งๆ หรือแม้จะซ่อมแซมโบสถ์เก่าให้สวยงาม มิใช่เรื่องง่าย และต้องใช้ระยะเวลานานมาก
             ดังนั้น จึงเชื่อกันว่าหากใครได้มีโอกาสทำบุญฝังลูกนิมิต จะมีอานิสงส์ถึง 6 ประการด้วยกันคือ 1. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัททวะ (อุ-ปัด-ทะ-วะ สิ่งอัปมงคล) ทั้งหลาย 2. ไม่เกิดในตระกูลต่ำ 3. หากเกิดในมนุษย์โลกก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ 4. หากเกิดในเทวโลกก็จะเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีผิวพรรณผ่องใส 6. ข้อสุดท้ายคือมีอายุยืนนาน และมักจะใส่สมุด ดินสอ เข็ม และด้าย ลงไปในหลุมที่ฝังลูกนิมิตด้วย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้มีความจำดี มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็ม และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนความยาวของด้าย สำหรับใครที่อยากทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองการปิดทองฝังลูกนิมิตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตพบกับความสุข ความเจริญและได้อานิสสงส์ดังกล่าว วัดวังตะเคียน ตั้งอยู่ริมถนนสายเขาสมิง-สระใหญ่ –บ่อไร่ หลักกม.ที่ 10-11 ม.4 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง ทางวัดมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก มีโรงทานบริการอาหาร เครื่องดื่ม มีดอกไม้ ธูปเทียน และอัตถบริขารต่างๆ สำหรับการปิดทอง และบำเพ็ญบุญไว้พร้อม ระหว่างวันที่ 9-18 กพ.67 และจะทำพิธีเปิดงานในวันที่ 8 กพ.2567 นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!