ชลบุรี-จิตอาสากว่า 40 ชีวิต ว่ายน้ำผ่าน 7 เกาะเพื่อการอนุรักษ์ “รักษ์เต่า รักษ์ทะเล ลดขยะ”

ชลบุรี-จิตอาสากว่า 40 ชีวิต ว่ายน้ำผ่าน 7 เกาะเพื่อการอนุรักษ์ “รักษ์เต่า รักษ์ทะเล ลดขยะ”

ภาพ-ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี

            ที่บริเวณ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.ต.วสันต์ ภิรมย์โพธิ์ ผบ.ร้อย บก.ทรภ.2 นำทีมนักว่ายว่ายน้ำเพื่อการอนุรักษ์ 50 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาว่ายน้า เพื่อการอนุรักษ์ “รักษ์เต่า รักษ์ทะเล ลดขยะ” โดยหนึ่งในนั้นมี ครูกี้ “วิศรุตา ฟอร์ซ็อง อายุ 49 ปี อดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและนักบำบัดมะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัด นักว่ายน้ำรณรงค์และสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายทั่วทั้งประเทศ ซึ่งต้องว่ายน้ำผ่านเกาะทั้งหมด 7 เกาะ ได้แก่ เกาะเณร เกาะพระ เกาะเตาหม้อ เกาะยอ เกาะเลา เกาะแมว เกาะหมู ระยะทางในการว่ายน้ำคือ 21 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมเชิงรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ของอ่าวดงตาล ซึ่งผู้มีใจรักและชื่นชอบการออกกำลังกายว่ายน้ำในทะเลหรือ Open water swimming เป็นจิตอาสาร่วมกันรณรงค์โดยใข้ทักษะการว่ายน้ำทางทะเลเป็นสื่อกลาง ในครั้งนี้
           โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์อนุรักษ์เต่าทะเล ปกป้องสิ่งแวดล้อมของทะเลไทย และรณรงษ์ลดการทิ้งขยะ ลดขยะจำพวกพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก และเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ คร่าชีวิตสัตว์ทะเล โดยเฉพาะเต่าทะเล อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการช่วยกันเก็บขยะรักษาความสะอาดบนชายหาดของเกาะเตาหม้อ รวมทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการการออกกำลังกายเชิงท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศ (Ecotourism) โดยใช้ทักษะกีฬาว่ายน้ำกลางแจ้ง หรือ Open Water Swimming (OWS) อย่างยั่งยืนต่อไป

default

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!