ตาก-ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดร้องเพลงสร้างความปรองดองระหว่างท้องที่และท้องถิ่น

ตาก-ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดร้องเพลงสร้างความปรองดองระหว่างท้องที่และท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             จังหวัดตาก ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดร้องเพลงสร้างความปรองดองระหว่างท้องที่และท้องถิ่น ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567 พร้อมเชิญชวนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมการประกวด

              วันนี้ (13 พ.ย. 66) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดร้องเพลงสร้างความปรองดองระหว่างท้องที่และท้องถิ่น ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567 โดยมี คณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

               ด้วยจังหวัดตาก ได้กำหนดจัดการประกวดร้องเพลงสร้างความปรองดองระหว่างท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยของบทเพลงลูกทุ่ง ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย ตลอดจนการรักษาประเพณีการขับร้องและบทเพลงอันดีงามของชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้รับทราบศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์ และความสามัคคีของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น โดยให้แต่ละอำเภอคัดเลือกผู้เข้าประกวดให้เป็นตัวแทนของอำเภอ เพื่อเป็นนักร้องอำเภอละ 1 คน พร้อมหางเครื่อง อำเภอละ 1 ทีม (จำนวนผู้แสดง 8 – 10 คน) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2566 และส่งเข้าประกวดในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567

               ทั้งนี้ ได้แบ่งประเภทการประกวด ออกเป็น ประเภทนักร้องยอดเยี่ยม 9 รางวัล และนักร้องขวัญใจประชาชน 1 รางวัล , ประเภทหางเครื่องยอดเยี่ยม 9 รางวัล โดยลักษณะของเพลงที่ใช้ประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ยกเว้นเพลงแหล่) เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง พร้อมทีมชุดหางเครื่อง ซึ่งจะมีการตัดสินและประกาศผลการประกวด ภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดในคืนวันที่ 2 มกราคม 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!