อุบลราชธานี-องคมนตรีฯเป็นประธานมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรฯ

อุบลราชธานี-องคมนตรีฯเป็นประธานมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรฯ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              ที่โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี และเชิญพระราชกระแสความห่วงใย และสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นอยู่ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎร โดยได้มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่จำนวน 500 ราย มอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนจำนวน 2 ทุน มอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษาแก่สถานศึกษา และมอบพระบรมฉายาลักษณ์แก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
                สำหรับโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สืบ สาน รักษา และต่อยอด พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 9 โดยมีกิจกรรมและบริการต่างๆ ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อาทิ นิทรรศการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน โดยแพทย์เฉพาะทาง ฝังเข็มเพื่อสุขภาพ คลินิกทันตแพทย์เคลื่อนที่ฯ จัดพนักงานอัย การและเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฏหมาย การจัดนิทรรศการให้ความรู้และอบรมกฏหมายเบื้องต้น ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักกลการเกษตร หน่วยรับซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และบริการตัดผมชาย-หญิง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!