ร้อยเอ็ด-พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.29 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกรียติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 โดยมี นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอ การค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วม ณ วัดกลางมิ่งเมืองพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด                                 ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กร คณะบุคคล หรือบุคคลผู้ประสงค์ขอรับพระราชทานเชิญไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ทั้งกรุงเทพ มหานครและต่างจังหวัดในช่วงกฐินกาล ซึ่งกำหนดระยะเวลา 1 เดือน หลังวันออกพรรษา ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
                  จังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระราชทานมาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดกลางมิ่งเมืองพระอารามหลวง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา จำนวน 443,857 บาท ถวายเจ้าอาวาสวัด 1,000 บาท ถวายพระคู่สวด 2 รูป จำนวน 1,000 บาท ถวายพระอันดับ 7 รูป จำนวน 3,500 บาท ให้ รวมทั้งสิ้น 485,867 บาท ถือเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา และบำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดอานิสงส์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!