ปราจีนบุรี-(คืบหน้า)เร่งหาเหตุเขื่อนกันตลิ่ง งบ 20 ล้าน..ทรุด..!!

ปราจีนบุรี-(คืบหน้า)เร่งหาเหตุเขื่อนกันตลิ่ง งบ 20 ล้าน..ทรุด..!!

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

             วันนี้ 10 พ.ย. 66 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานความคืบหน้าจากกรณี ตามที่เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 66 เวลา 05.00 น. เกิดเหตุ เขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการเพิ่งสร้างเสร็จงบฯ 20ล้านบาท! ทรุดตัว66เมตรจมไปกับแม่น้ำปราจีนฯ นักเรียนและ ชาวบ้าน จะไม่สามารถ สัญจร ได้ คาดเกิดจากผลอุทกภัยน้ำท่วมบริเวณริมตลิ่งในพื้นที่หมู่ที่ 2หมู่บ้านหัวสะแก หมู่ที่ 2 ต.บางยาง อ.บ้านสร้างมายาวนานกว่า 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 จนกระทั่งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ ระดับน้ำได้ลงอย่างรวดเร็ว-กระทันหัน อาจเป็นสาเหตุทำให้ถนนและเขื่อนป้องกันตลิ่งเกิดการทรุดตัวได้รับความเสียหาย ทำให้ถนนลูกรังบดอัดหินคลุก และเขื่อนป้องกันตลิ่งได้รับความเสียหาย ระยะประมาณ 66 เมตร จากความยาวเขื่อนกันตลิ่ง ทั้งหมด 200 เมตร หลังเพิ่งแล้วเสร็จและส่งมอบงาน ซึ่งโครงการนี้เป็นของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี สัญญาโครงการสร้างเริ่ม มิถุนายน 63 เสร็จ สิงหาคม 64 ชมรมStrong พอเพียงต้านทุจริต ปปช. จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งข้อสงสัยงานนี้ก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่ ตามรายละเอียดที่นำเสนอก่อนหน้านี้ นั้น
              ความคืบหน้าล่าสุด นายอำนาจ วิลาวัลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต 1 (สส.) พร้อมด้วย นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ,นางจารุณี กาวิล หน.สนง.จ.ปราจีนบุรี, นายนิกร ธัญญารักษ์ ประชาสัม พันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ,นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ,ว่าที่ร.ต.ทนงศักดิ์ สุวรรณเตมีย์ ผู้แทนสำนักงาน ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี ,นายจรัญ สุวรรณะ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สนง โยธาธิการและผังเมือง จ.ปราจีนบุรี, นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์ นายก อบต.บางยาง และนายพยนต์ พฤกษา กำนันตำบลบางยาง ได้ลงพื้นที่ เข้าตรวจสอบพื้นที่ ถนนและเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุดตัว มีประชาชนจำนวน 14 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน ในการนี้นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ อบต.บางยาง ก่อสร้างทางเบี่ยงชั่วคราวสำหรับใช้ในการสัญจรเพื่ิอบรรเทาความเดือดร้อน เบื้องต้น
                ขณะที่ นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได้ทำบันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปจ 0022.1/4786 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านหัวสะแก ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีเรียน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ระบุข้อความว่า … ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านหัวสะแก ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 200  เมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 20,000,000 บาท บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 222/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นั้น
               สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานว่า เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ บริเวณดังกล่าวเกิดการทรุดตัว เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเดือนกันยายน-ตุลาคม 2566 ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีท่วมสูงลันตลิ่งฯ และเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ระดับน้ำในแม่น้ำฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ดินบริเวณโครงการเกิดการเคลื่อนตัว ส่งผลกระทบให้โครงสร้างเขื่อนได้รับความเสียหายความยาวประมาณ ๖๖ เมตร ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงและการออกแบบเพื่อปรับปรุงซ่อมแชมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการสำรวจ พร้อมออกแบบและแก้ไขงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเบอร์โทรศัพท์ 085433-3241  และนายสกล ศรีสวัสดิ์ พนักงานวิศวกรโยธา เบอร์โทรศัพท์ 08-0595-5590 เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้
               นายอำนาจ วิลาวัลย์ ส.ส จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ความเป็นมาในการก่อสร้าง ปีพ.ศ. 2563 บริษัทชินภัทรคอนกรีตเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างได้งานได้มาทำการตอกเข็มไว้ ไม่ทราบเพราะอะไร ทิ้งงานไปช่วงหนึ่งระยะเวลาประมาณ 2 ปี ไม่ได้เข้ามาทำงานก็มาดำเนินการ มีผู้ใหญ่ ,นายก อบต., กำนัน ต.บางยาง ประสานงานไปหาตน อยากให้ติดตามผู้รับเหมาเข้ามาทำงานต่อให้เสร็จหรือ หรือว่า จะมีผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาทำงานเพื่อให้ก่อสร้างได้ มาปี 64 ก็เกิดน้ำท่วม ทำ ให้เข็มที่ตอกไว้ใด้เกิดการเอียงตัวล้มลงมา ก็ให้เปลี่ยน เสาเข็ม ชุดเก่าใช้ไม่ได้ ก็ได้ ติดตาม ในปี 65 เข้าประชุมสภาฯ อีกครั้งหนึ่งก็ ได้ เสนอให้อีกทางประธานสภา ประสานไปยังกรม โยธาธิการเร่งรัดผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาทำงาน ก็ได้ รายใหม่หรือผู้รับเหมา เดิมก็ได้เข้ามา ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ปี 2566 แล้วเสร็จ ได้ประมาณ 2-3 เดือน เหตุการณ์ ความ เสียหายขึ้นวานนี้ (9พ.ย.) ยาว ประมาณ 66 เมตร ต้อง ดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ถ้าเกิดจากการผิดพลาดของ ผู้รับเหมา ๆก็ต้องรับผิดชอบ เพราะอยู่ในช่วงของระหว่างสัญญา ในส่วนทำถนน ทางเบี่ยงเส้นนี้ เพื่อให้ชาวบ้าน 14 ครอบครัวใช้ไปมาได้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี(อบจ.) จะเป็นผู้ รับผิดชอบ มาทำให้และพร้อมทั้ง ไฟส่องสว่าง 2 ดวง ขอขอบ คุณนายกอบจ.ปราจีนบุรีด้วยนายอำนาจ กล่าว
                  ต่อมาเวลา 19.40 น.นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า เมื่อวาน (9พ.ย.) ได้รับรายงานว่า เขื่อนที่เพิ่งสร้างเสร็จได้เกิดการยุบตัวลงบริเวณ ริมแม่น้ำปรานีฯ ด้านในมี มีปัญหา ประชาชนอาศัยอยู่ ได้ให้องค์ การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนทำถนนเบี่ยงและกันพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเอาไว้เพื่อป้องกันผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเวลากลางคืนอาจจะมองไม่เห็นป้องกันอันตรายและต้องมีการสอบสวนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร กันแน่ เช่น เกิดจากการโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือว่าเกิดจากการออกแบบ หรือว่าเกิดจากกรณีภัยต่างๆ ทางกรมโยธาธิการ ได้ทราบเรื่องแล้วตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้เป็นปกติ ทางปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. – อบจ.ได้เข้ามาดูแล นายรณรงค์ กล่าว
                ด้านนายณรงค์ชัย ภักดีณรงค์ชัย ประธาน ชมรมStrong พอเพียงต้านทุจริต ปปช.จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ปราจีนบุรีได้รับทราบข้อเท็จจริงหลังจากการลงพื้นที่ของชมรมสตรองได้สรุปรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ชจังหวัดปราจีนบุรีรับทราบและทำหนังสือให้ ปปช.ปราจีนบุรี แล้ว ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จะทำหนังสือขอข้อมูลรายละเอียดโครงการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขบวนการในการตรวจรับการจ้าง รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ต้องรอตามสำนักงานโยธาและ ผังเมือง ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการที่รับผิดชอบเรื่องป้องกัน ทุจริตนั้น ในครั้งนี้ส่งเอกสารมาที่สำนักงานปปชก็จะได้ดูข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆแล้วจะได้นำเรียนให้กับพี่น้องในพื้นที่หรือว่าพี่น้องเครือข่ายของชมก่อนได้รับทราบข้อมูลเป็นลำดับต่อไป
               ในเบื้องต้นจากได้สอบถามตามพี่น้องประชาชนผู้นำในตำบลบางยางขณะนี้มีปัญหาการเข้าออก เพราะด้วยความเป็นห่วงในฐานะเราเป็นเครือข่ายประชาชน ก็อยากจะแก้ปัญหาผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการต่างๆมีงบประมาณต่างๆนั้นขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาทำให้กับพี่น้องในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบางยาง ซึ่งอยู่ทางด้านในมีชุมชนสัญจรไปออกทุกวันเพราะว่าจะเข้าไปอำเภอบ้านสร้างเข้ามาจังหวัดหรือว่าไปพื้นที่ใดก็ตามต้องผ่านเส้นตรงนั้นดังนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ ประชาชนสัญ จรไป-มา นายณรงค์ชัยกล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!