บุรีรัมย์-พาณิชย์จังหวัดน ยืนยันมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

บุรีรัมย์-พาณิชย์จังหวัดน ยืนยันมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

“โดยจะได้ค่าเก็บในยุ้งฉาง ในราคาตันละ 1,500 บาท ส่วนค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1000 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณา”

              เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้เรื่องของข้าวทางรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก ในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ขอเรียนว่าในขณะนี้ที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วคือเรื่องของโครงการชะลอการขายข้าวในยุ้งฉางพี่น้องเกษตรกร ราคาปีนี้รับในราคา 12,000 บาท ต่อตัน และเกษตรกรจะได้ค่าเก็บในยุ้งฉาง ในราคาตันละ 1,500 บาท อีกส่วนหนึ่งคือโครงการรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร ดำเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ถ้าเกษตรกรเข้าร่วมตามโครงการฯเหล่านี้ เกษตรจะได้รับ 500 บาท และ สถาบันการเกษตรก็จะได้รับ 1,000 บาท
               นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการหารือของคณะกรรมการนโยบายข้าวเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวนาค่าบริหารการเก็บเกี่ยว ปรับปรุงคุณภาพ ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งขณะนี้รอผ่านคณะกรรมการนโยบายข้าว และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ต่อไปก็เป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และทางนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็กำลังดำเนินการให้พี่น้องเกษตรกรโดยเร่งด่วน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!