นครสวรรค์-นายก อบจ.ฯร่วมประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยสี่แควฯ

นครสวรรค์-นายก อบจ.ฯร่วมประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยสี่แควฯ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ. นครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ มหาวิทยา ลัยเจ้าพระยานครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมทั้งให้เกียรติ จับสลาก มอบรางวัลสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 เส้น ให้แก่ชาวไร่ที่เข้าร่วม
              ด้วยสมาคมชาวไร่สี่แควนครสวรรค์ ได้เชิญ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้สมาชิกชาวไร่รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย
              โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “เข้าใจถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งวิธีคิดของทาง อบจ.ตั้งแต่ปี 2564 เราเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งพื้นที่การเกษตรของเรายังได้มีปัญหาอยู่ เนื่องจากปัจจัยหลักคือเรื่องของน้ำ โดยตั้งแต่ปี 2564 ทางอบจ.ได้ทำการขุดลอกคลองเป็นระยะทาง 2,300 กิโลเมตร พร้อมทั้งพัฒนาขุดเจาะ-เป่าล้างบ่อบาดาล กว่า 800 บ่อ พร้อมทั้งยินดีให้ความร่วมมือ สนับสนุนและร่วมพัฒนากับทุกภาคส่วนในการผันน้ำ เพื่อให้พี่น้องภาคการเกษตรได้มีน้ำไว้ใช้ “

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!