อยุธยา-ขับเคลื่อนนโยบาย “อยุธยาเมืองสะอาด” ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

อยุธยา-ขับเคลื่อนนโยบาย “อยุธยาเมืองสะอาด” ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

ผู้ว่ากรุงเก่านำทัพชาวอยุธยากว่า 2 พันคน ร่วมมือทำความสะอาดใหญ่ ขับเคลื่อนนโยบาย “อยุธยาเมืองสะอาด” ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

                เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี นายไพรัตน์ เพชรยวน และนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และพี่น้องประชาชน ร่วมทำกิจกรรม “อยุธยาเมืองสะอาด” เก็บขยะ ทำความสะอาด และปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์สถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 2000 คน
                โดยมี คณะรองผู้ว่ราชการจังหวัด กำกับแบ่งเป็นโซน A – D ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ บริเวณสถานีรถไฟอยุธยา ผ่านไปวัดเกาะแก้ว วัดพนัญเชิงวรวริหาร ไปวัดไชยวัฒนาราม วัดวังชัย(วัดช้าง) และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น เพื่อทำความสะอาดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันมาเที่ยวเมืองมรดกโลกช่วงไฮซีซั่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลแต่งชุดไทยเพื่อมาตามรอยละครดัง พรหมลิขิต เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน

             โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการขับเคลื่อนโครงการอยุธยาเมืองสะอาด ในการที่จะพัฒนาสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ถนน ลำน้ำ คูคลอง ตลาด หมู่บ้านชุมชน และบ้านเรือนประชาชนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของประชากร และนำ ไปสู่สังคมที่สงบและปลอดภัย นอกจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการเมืองและชุมชนแห่งความสุข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ จากปัญหาเกี่ยวกับความสะอาด โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังวินัยให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีความสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้การขับเคลื่อน “โครงการอยุธยาเมืองสะอาด” ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!