อยุธยา-ประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 กับทางหลวงหมายเลข 347

อยุธยา-ประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 กับทางหลวงหมายเลข 347

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ที่ ศาลาการเปรียญ วัดจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอบางบาล ได้มอบหมายให้ นายวุฒิภัทร วงศ์นิ่ม ปลัดอาวุโสอำเภอบางบาล ไปเป็นประธานในการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 กับทางหลวงหมายเลข 347 (แยกทุ่งมะขามหย่อง)
ตามที่ กรมทางหลวงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงรูปแบบทางแยกทุ่งมะขามหย่อง รวมถึงปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 309 ช่วงที่มีขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องกัน เพื่อรองรับแผนการพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงรวมถึงโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น
              จากการศึกษาพบแหล่งโบราณสถานในระยะ 1 กิโลเมตร ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะมีการพัฒนาโครงการอีกทั้งเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด ในการศึกษาโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กร และประชาชนในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษาจึงได้มีการจัดประชุมขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้มีโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!