สระแก้ว-จัดกิจกรรม Kick off โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “คัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังทุกคน”

สระแก้ว-จัดกิจกรรม Kick off โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “คัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังทุกคน”

ภาพ-ข่าว:วงศกร ศรีสวัสดิ์
Cr:รพ.สระแก้ว

               วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “คัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังทุกคน” จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการคัดกรองมะเร็งและเมื่อพบความเสี่ยงได้รับการส่งต่อและรักษาได้ทัน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กับเรือนจำจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว โดยมี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เข้าร่วมในพิธีเปิดCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!