ชลบุรี-นายกเมืองพัทยา เตรียมประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขานรับเปิดสถานบริการตี 4

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยา เตรียมประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขานรับเปิดสถานบริการตี 4

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

           นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ประเด็นที่จะขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมกับ 4 จังหวัดนำร่อง กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ และชลบุรี โดยเมืองพัทยาได้มีการกำหนดโซนนิ่งมาตั้งแต่ปี 2545 โดยกำหนดให้พื้นที่บางส่วนของพัทยา ตั้งแต่ถนนพัทยาสาย 3 เป็นหลัก ลงไปจนถึงทะเล ตั้งแต่สาย 3 พัทยาเหนือไปถึงถึงบริเวณใกล้แหลมบาลีฮาย โซนนิ่งในปัจจุบัน ซึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรี จะมีการเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ทางเมืองพัทยา ก็ยังยึดโซนนิ่งเดิมเป็นหลัก หลังจากนั้นก็ต้องมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า จะขยายโซนนิ่งในอนาคตต่อไป โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้ขานรับนโยบายพร้อมทั้งเชิญเมืองพัทยา และสำนักงานตำรวจภาค 2 โดยจะมีประชุมที่ศาลาว่าการจังหวัดชลบุรี ต่อไป เพื่อจะดูในข้อระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี

            ทั้งนี้ เมืองพัทยา ยังมีความกังวลในเรื่องเสียงของสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งทางเมืองพัทยา ก็จะใช้กฎหมายหรือข้อบังคับ เพื่อให้สถานบันเทิงเปิดไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดกี่เดซิเบล และไม่ให้เปิดรบกวนประชาชนกี่เดซิเบล ซึ่งส่วนดังกล่าวเป็นการบังคับใช้กฎหมายของส่วนปกครอง ซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาต หากมีการให้บริการก็จะร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุม เนื่องจากเมืองพัทยา ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียง กว่า 700 เรื่อง ในปีที่ผ่านมา และต้องดูกฎจากส่วนกลางว่า จะมีความเข้มงวดอย่างไรต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!