อุบลราชธานี-ประธานแม่บ้าน มท.อุบลฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

อุบลราชธานี-ประธานแม่บ้าน มท.อุบลฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              วันที่ 8 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกุดข้าวปุ้น ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มทอผ้า ชาวบ้านโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
              กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้น้อมนำพระดำริ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ด้วยการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พระองค์ท่านทรงมีน้ำพระทัยที่แน่วแน่ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ได้รับพระราชทานลายผ้า พระราชทาน เริ่มตั้งแต่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานให้พี่น้องกลุ่มทอผ้าได้นำไปผลิตชิ้นงานเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาด ควบคู่กับการโค้ชชิ่งให้ความรู้ การทอผ้า งานย้อมสีผ้า และผลิตภัณฑ์ลายใหม่ เป็นแนวทางที่ทำให้ผ้าไทยได้มีสีสันสดใสสวยงามมากยิ่งขึ้น พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทรงพระราชทานแนวคิดเรื่องเสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางไปสู่การเป็นเทรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืน(Sustainable Fashion)
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี มีความตั้งใจที่จะเป็นต้นแบบในการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เชิญชวนทุกท่านสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย น้อมนำแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับช่างทอผ้า ณ บ้านโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้เปลี่ยนจากการย้อมสีเคมีเป็นการย้อมสีธรรมชาติ ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!