นครปฐม-จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

นครปฐม-จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

              วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวานิช โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อเพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งของเขตสุขภาพที่ 5 ได้คัดเลือกจังหวัดนครปฐมเป็นผู้แทนเขตในการจัดกิจกรรม โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 คณะผู้บริหารทั้งในส่วนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย และคณะครู นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
               นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โรคมะเร็ง นับเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสุขภาพคนทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปีละกว่า 18 ล้านคน ในจำนวนนี้เสียชีวิตประมาณ 10 ล้านคนและประมาณการว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าคือในปี 2567 เป็นต้นไปโลกจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ 20 ล้านคน มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus หรือเชื้อไวรัส HPV ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบติดเชื้อมาก่อน อยู่ระหว่างร้อยละ 93 – 95 ประเทศไทยเริ่มนำร่องการให้วัคซีน HPV ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2557 ต่อมาในปี 2562 วัคซีน HPV ขาดแคลนทั่วโลกส่งผลให้ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถจัดหาวัคซีน HPV
              จนกระทั่งในปี 2565 ประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีน HPV ได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 จึงมีมติเห็นชอบเรื่องแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 (หรืออายุ 11 – 20 ปี) เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ใน 10-20 ปีข้างหน้าได้ โดยกำหนดเป้าหมายการฉีด 1 ล้านเข็ม ภายใน 100 วัน ตามนโยบายยกระดับ 30 บาท และ Quick Win “มะเร็งครบวงจร”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!