สิงห์บุรี-ศาลจังหวัดฯเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ

สิงห์บุรี-ศาลจังหวัดฯเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตามที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและยังให้เกิดการประนีประนอมยอมความอันเป็นการระงับข้อพิพาทและลดปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล โดยมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณคดีขึ้นศาลเป็นจำนวนมาก จึงมีเหตุจำเป็นต้องเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณคดีในศาลและเป็นการสนับสนุนการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในศาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการศาล

            ศาลจังหวัดสิงห์บุรี จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ.2567 ผู้ประสงค์จะสมัครจะเข้ารับการคัดเลือกขอให้รับใบสมัคร หรือดาวน์โหลด
ใบสมัครฯได้ที่เว็บไซต์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี www.snbc.coj.go.th -ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอม ข้อพิพาท ชั้น ๑ อาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวิชา โทรศัพท์ 090-9803902

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!