อยุธยา-วางพานพุ่มดอกไม้สดและบวงสรวงสักการะ เนื่องในวันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบ 256 ปี

อยุธยา-วางพานพุ่มดอกไม้สดและบวงสรวงสักการะ เนื่องในวันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบ 256 ปี

ภาพ-ข่าว:นราเอก ตันศิริ /นพดล บำเพ็ญสัตย์

             จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและบวงสรวงสักการะ เนื่องในวันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบ 256 ปี ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย
                เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ ค่ายโพธิ์สามต้น ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันชนะศึกสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช โดยมี พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบางปะหัน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชน พร้อมใจเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
               วันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ ที่ค่ายโพธิ์สามต้น แห่งนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2310 เวลาประมาณ 13.00 น. หลังจากต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าเป็นเวลานานถึง 7 เดือน เมื่อครั้งดำรงยศเจ้าพระยาวชิรปราการ รวมแล้วเป็นระยะเวลาผ่านมาทั้งสิ้น 256 ปี ดังนั้นวันที่ 6 พฤศจิกายน ของทุกปี จึงเป็นวันที่ชาวไทย โดยเฉพาะชาวพระนครศรีอยุธยา จะได้ร่วมใจกันแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บูรพกษัตราธิราชเจ้า ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคง แก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสุขและเกียรติภูมิจนถึงปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!