สุพรรณบุรี-วัดแทบแตก..!!เปิดโรงทานกินฟรี แจกเงิน ข้าวสารงานกฐิน

สุพรรณบุรี-วัดแทบแตก..!!เปิดโรงทานกินฟรี แจกเงิน ข้าวสารงานกฐิน

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าภาพกฐินที่วัดหนองวัลย์เปรียง ร่วมกับผู้ใจบุญเปิดโรงทาน 60 ร้าน กินฟรี แจกเงินเด็ก และเยาวชน แจกข้าวสาร 1,000 ถุง ผู้ยากไร้

               พระครูใบฎีกาสุรพล มหาปัญโญ เจ้าอาวาส วัดหนองวัลย์เปรียง เจ้าคณะตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า นายธานี ฉัตรนภารัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคอก ที่ปรึกษา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. พร้อมด้วย นางอัญชลี ฉัตรนภารัตน์ และครอบครัว ร่วมกับ นายดำรงค์ ภูอัครนันท์ นายคมวิรัฐ กำลังสีหพัทธ์ นายหลิน ชื่นบาน นายอนันต์ธวัฒน์ จินดารัตน์ กำนัน ต.ทุ่งคอก นายสมพร ใจซื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ทุ่งคอก นายธนาคม ขจีรัตน์วัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ทุ่งคอก นายสุรพล ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก พ.ต.อ.กิตติพงษ์ บุญรอด ผกก.สภ.ทุ่งคอก บริษัทโปรเจ็คฟิวส์ จำกัด บริษัทดำรงศิลป์ซัพพลายส์ จำกัด และคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา รวม 11 ราย แจ้งความประสงค์รับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดหนองวัลย์เปรียง ประจำปี 2566
              เพื่อสมทบทุนสร้างหอสวดมนต์ให้แล้วเสร็จ พร้อมสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ ให้กลับมามีสภาพดีดังเดิม จึงได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี และบริวารกฐินถวายจตุปัจจัยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,115,057 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) มอบถวายให้กับ วัดหนองวัลย์เปรียง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะเจ้าภาพกฐินต่อไป ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย
                 ในการนี้ นางสุวรรณา ชีวโรจน์ณรงค์ ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นเจ้าภาพเปิดโรงทานเสบียงบุญ จำนวน 60 ร้าน เพื่อแจกอาหารหวานคาว และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญได้รับประทานกันฟรีๆ ส่วนทาง นายธานี ฉัตรนภารัตน์ พร้อมด้วย นายอนันต์ธวัฒน์ จินดารัตน์ กำนัน ต.ทุ่งคอก นายสมพร ใจซื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ทุ่งคอก นายธนาคม ขจีรัตน์วัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ทุ่งคอก นายสุรพล ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก คณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้สละทรัพย์ควักเงินส่วนตัวในกระเป๋าอีกคนละ 2 หมื่นบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท เพื่อร่วมกันแจกเงินให้กับบรรดาเด็กๆ และเยาวชนทุกคน รวมถึงบรรดาผู้ปกครองที่มาร่วมงานกฐินสามัคคี อีกด้วย
                  นอกจากนี้ นางสุวรรณา ชีวโรจน์ณรงค์ นายบัญชา ใจซื่อ นายสุนทร ทองสกุล และบริษัทห้างร้านต่างๆ คณะกรรมการวัดหนองวัลย์เปรียง ยังได้ร่วมกันกับคณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีในการแจกข้าวสารน้ำหนัก 5 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง ให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่มีความเสี่ยงสูง ที่เข้าไม่ถึงบริการสวัสดิการทางสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกงาน ขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤติการโรคโควิด-19 ระบาด รวมถึงผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้จากสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!