กาญจนบุรี-เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่หลังได้รับร้องเรียนมีการให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าว

กาญจนบุรี-เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่หลังได้รับร้องเรียนมีการให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าว

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

           เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พ.ท.สมศักดิ์ หุ่นประกอบกิจหน.ฝขวฯ และจนท.กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เมืองกาญจนบุรี, จนท.จัดหางาน จว.กจ., จนท.แรงงาน จว.กจ. และ จนท.ฝขว.พล.ร.9 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยเพื่อพักพิงเดินทางต่อเข้ายังพื้นที่ตอนใน บริเวณบ้านห้วยน้ำใส ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
          ในระหว่างการตรวจสอบพบต่างด้าวจำนวน 2 คน เดินบริเวณริมถนนบ้านห้วยน้ำใส ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จนท.จึงได้แสดงตัวและขออนุญาตตรวจสอบเอกสารเดินทางและหรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนการเดินทาง ซึ่งผู้ถูกจับที่ 1 เป็นเพศหญิงสัญชาติเมียนมา ได้แสดงหนังสือเดินทางเลขที่ CC2119492 ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ได้รับการอนุญาตสิ้นสุด ผู้ถูกจับที่ 2 เป็นเพศชายสัญชาติเมียนมา ไม่มีเอกสารแสดงตัวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ผู้ต้องหาที่ 1 เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาติสั้นสุดและผู้ต้องหาที่ 2 เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ พ.ศ.2522 จึงได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมทำบันทึกจับกุม และนำตัวส่ง พงส.สภ.เมืองกาญจนบุรีดำเนินคดีต่อไป
          ต่อมาได้ตรวจสอบบ้านพักให้เช่าบริเวณบ้านห้วยน้ำใส ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 22 คน (ช.12 ญ.10) และจากการตรวจสอบเอกสารเดินทางและหรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนการเดินทาง พบว่าทุกคนมีเอกสารเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรถูกต้องทุกคน แต่แจ้งที่พักอาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน จำนวน 4 คน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา เป็นบุคคลต่างด้าวพักอาศัยไม่ตรงกับ ณ ที่ที่แจ้งไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 37 (2) ความผิดตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จึงได้นำตัวมายัง ตม.จว.กาญจนบุรี เพื่อดำเนินการเทียบปรับต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!