บุรีรัมย์-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

บุรีรัมย์-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2566 ณ ศาลาอาวุธปัญญานุสรณ์ วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายทหาร) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยมีพระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
            ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 28/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมได้มีมติที่ 955/2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2566 เพื่อให้การดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อย่างสมพระเกียรติ
             ในพิธีประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ ถวายความเคารพ หน้าพระบรมรูป และพระรูป เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นประธานในพีธีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!