เพชรบุรี-สิ้น“เฉลิม พึ่งแตง”ครูช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรี สิริอายุ 79 ปี สายสำนักวัดพระทรง

เพชรบุรี-สิ้น“เฉลิม พึ่งแตง”ครูช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรี สิริอายุ 79 ปี สายสำนักวัดพระทรง

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

           เช้าของวันที่ 17 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวได้รับทราบจากครอบครัวพึ่งแตง ว่านายเฉลิม พึ่งแตง ครูช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรี ถึงแก่กรรม หลังเข้ารับการรักษาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. เศษ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี สิริอายุรวม 79 ปี ทั้งนี้ทางครอบครัวกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายเฉลิม พึ่งแตง ณ วัดป้อม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
           ประวัตินายเฉลิม พึ่งแตง ครูช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรี เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลหนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ระหว่างเรียนหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 พักอาศัยอยู่ที่วัดพระทรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมช่างฝีมือเมืองเพชรบุรี ได้ซึมซับเรียนรู้ฝึกฝนทักษะประสบการณ์งานสกุลช่างเมืองเพชร สายวัดพระทรง ประกอบมีความชอบและสนใจด้านงานศิลปะ เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงได้สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยคผู้สอนวาดเขียนตรี (ว.ต.) และผู้สอนวาดเขียนโท (ว.ท.) ตามลำดับ
           ระหว่างเรียนหนังสือได้มีโอกาสเรียนรู้งานปูนปั้นกับช่างพื้นบ้าน เนื่องจากบิดาเป็นช่างก่อสร้างโบสถ์ จึงลงมือปั้นปูนตั้งแต่อายุ 19 ปีจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 60 ปี โดยผลงานแรกเริ่มจากคำแนะนำของช่างฮ่ง เพื่อนของพ่อโดยได้ฝากผลงานแรกไว้ที่วัดหนองปลาไหล เป็นการปั้นหน้าบรรณโบสถ์ ภาพพระพุทธเจ้ายืนประกอบลายกนก และยังได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมปูนปั้นทั้งในจังหวัดเพชรบุรี และต่างจังหวัด อาทิ วัดพลับพลาชัย, วัดมหาธาตุวรวิหาร, วัดคงคาราม, วัดสนามพราหมณ์, วัดหนองปลาไหล, วัดเขาพระ, วัดปากคลอง, วัดชีว์ประเสริฐ, วัดพระทรง, วัดพระรูป, วัดนิคมวชิราราม, วัดหนองหว้า, วัดห้วยหลวง, วัดศรีษะคาม, ประติมากรรมปูนปั้นคลองบัว ถนนราชดำเนิน, ประติมากรรมทศพิธราชธรรม ณ มหาวิทยา ลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการบูรณะพุทธศิลป์ โครงการบูรณะงานศิลปกรรมเกี่ยวกับโบราณสถานในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2524 – 2525
            นายเฉลิม พึ่งแตง สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมปูนปั้นแนวพุทธศิลป์ไทยประเพณี โดยยังคงอนุรักษ์รูปแบบเอกลักษณ์งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร สืบทอดรูปแบบกระบวนลายตามแบบแผนศิลปะสมัยอยุธยา นำมาสร้างสรรค์และต่อยอดพัฒนาตามชั้นเชิงความคิดของตนเอง อีกทั้งผลงานประติมากรรมปูนปั้นของนายเฉลิม พึ่งแตง ที่สร้างสรรค์ไว้ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ไว้ตามวัดต่าง ๆ จำนวนมาก ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ช่างปูนปั้นรุ่นใหม่ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แนวความคิดแรงบันดาลใจ รูปแบบลวดลายศิลปะปูนปั้นงานสกุลช่างเมืองเพชรจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!