ชลบุรี-ผู้ว่าฯเยี่ยมคณะผู้บริหารและชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC

ชลบุรี-ผู้ว่าฯเยี่ยมคณะผู้บริหารและชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

              เมื่อวันที่ 15 ก.ย.66 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ;;;นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร และเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีอาจารย์ พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิบดีอาวุโส สายวิชาการ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
              สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ภายใต้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มจัดตั้งในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ.2563 ปัจจุบันมีคณะที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนควบคู่การฝึกประสบการณ์จริง หรือ Work -based Education ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้าน มีวุฒิภาวะสูง และมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
             ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่า การเข้าเยี่ยมชมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานครั้งนี้ เพื่อสร้างและเชื่อมโยงมิตรสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์ความรู้ด้านวิชาการจากกสถาบันการศึกษา และทักษะ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรงของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบสัมมาชีพในท้องถิ่น การร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ท้องที่ รวมทั้งหารือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!