อุตรดิตถ์-ต้อนรับ รองประธานวุฒิสภาฯและคณะสมาชิกวุฒิสภาฯ

อุตรดิตถ์-ต้อนรับ รองประธานวุฒิสภาฯและคณะสมาชิกวุฒิสภาฯ

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ 

         เมื่อเวลา 12.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ณ.บริเวณ ฝายชำเลี้ย บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ. อุตรดิตถ์ นายสรุศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นายปิยศักดิ์ ชูช่วย นายกอบต.นายาง นายประยูร หมื่นพรมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกวางหมู่ที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ให้การต้อนรับคณะรองประธานวุฒิสภา
          จากการนำของ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ สมาชิกวุฒิสภา นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการของการทำฝายชุมชนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่การเกษตรของประชาชนบริเวณรอบฝายชำเลี้ย โดยนายสมหวัง ผวจ.กล่าวให้การต้อนรับคณะฯ หลังจากตรวจเยี่ยมเสร็จ นายสมหวัง ผวจ.นายสรุศักดิ์ นอภ.พอชัย พร้อมคณะร่วมกันปลูกต้นยางนา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น เป็นแหล่งต้นน้ำและพื้นที่กักเก็บน้ำ ในบริเวณรอบฝายซำเลี้ย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!