ตาก-นอภ.อุ้มผาง ติดตามการปรับปรุง”สะพานบุญไม้ไผ่อุผะ”พร้อมให้ความรู้การดูแลโซล่าร์เซลล์ รร.บ้านทีจอซี

ตาก-นอภ.อุ้มผาง ติดตามการปรับปรุง”สะพานบุญไม้ไผ่อุผะ”พร้อมให้ความรู้การดูแลโซล่าร์เซลล์ รร.บ้านทีจอซี

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วย นายสหเดชชัย สุวรรณจันทร์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอุ้มผาง ลงพื้นที่ติดตาม การปรับปรุง ซ่อมแซม สะพานไม้ไผ่”สะพานบุญไม้ไผ่อุผะ” ตลาดชุมชน เทศบาลตำบลอุ้มผาง เพื่อรองรับ งานตักบาตรเทโว ช่วงเทศกาลออกพรรษา
           พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาว ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวน้ำตกทีลอซู ชมทะเลหมอกดอยหัวหมด ล่องเรือยางชมธรรมชาติ ลำน้ำแม่กลองพร้อมทั้ง เดินชมถนนคนเดิน จุดเช็คอินสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวอำเภออุ้มผาง โดยเฉพาะช่วงนี้น้ำตกรูปหัวใจ น้ำตกปิตุโกร น้ำตกทีลอซู พิศวงตานกฮูก และล่องเรือยางชม ธรรมชาติ ลำน้ำแม่กลอง

นายอำเภออุ้มผาง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูนักเรียน สาขาบ้านทีจอซี นำช่างมาให้ความรู้การดูแลไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์

        นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จัน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่จัน สารวัตรกำนัน ฝ่ายปกครอง ช่างฝ่ายซ่อมบำรุง โรงพยาบาล อำเภออุ้มผาง ลงพื้นที่ให้ความรู้ การดูแลระบบแผงโซล่าเซลล์ ในโรงเรียนโรงเรียนบ้านกล้อทอ ( ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอซี)
         นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า วันนี้ตนเองพร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่จัน สารวัตรกำนัน นายวิฑูรย์ ยาคำลือ ช่างไฟโยธาซ่อมบำรุง โรงพยาบาลอุ้มผาง ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านกล้อทอ ( ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอซี) มาติดตามและนำช่างมา มาช่วยดูระบบโซล่าเซลล์ จากการร้องขอ นำช่างมาให้ความรู้ ในการดูแลระบบโซล่าเซลล์ ในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง ส่งช่างมาให้ความรู้ ระบบโซล่าเซลล์ และ ซ่อมบำรุงในระบบ เพื่อให้ใช้งานได้ดี
          นายชูเกียรติ จิรัชยาธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ กล่าวว่า ตนเองทำหน้าที่ดูแลห้องเรียนสาขาบ้านทีจอซี ห้องเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ห้องเรียนสาขาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน นักเรียน 186 คน นักเรียนชาย 97 คน นักเรียนหญิง 89 คน ทำการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน
เป็นโรงเรียน โครงการ พระราชดำริฯ หาโรงเรียนเป็นโรงเรียนในของการ กองทุนการศึกษา โรงเรียนใช้ ไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ เฉพาะไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ไฟฟ้าหลักเลยที่เราใช้อยู่ในในห้องเรียนสาขาจะเป็นไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน 1 ชุดนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัฐวิสาห กิจได้เข้ามาติดตั้งให้เราอีก 1 ชุดเป็นหลักที่เราใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนของเราที่นี่ส่วนไฟฟ้าในหมู่บ้านไฟฟ้าหมู่บ้านจะเป็นไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งก็ไม่เพียงพอเฉพาะว่าไฟฟ้าพลังน้ำ ก็จะจ่ายให้กับในในชุมชนในหมู่บ้านด้วยคนใช้เป็นจำนวนค่อนข้างเยอะและก็ความเสถียรของของระบบเราก็จะอาศัยจากโซล่าเซลล์เป็นหลักในโรงเรียน
           นายวิฑูรย์ ยาคำลือ ช่างไฟโยธาซ่อมบำรุง โรงพยาบาลอุ้มผาง กล่าวว่า วันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางมอบหมาย ให้ เดินทาง มาบ้านจีทอซี ร่วมกับท่านนายอำเภออุ้มผาง เพื่อมาให้ความรู้ การดูแลซ่อมบำรุง ระบบโซล่าเซลล์ ในโรงเรียนสาขาบ้านทีจอซี หัวใจสำคัญ ระบบ แผงโซล่าเซลล์ ต้องได้รับการดูแลทำความสะอาด เป็นประจำ ทำความสะอาดแผง ถ้ามีอะไรมาบังหรือสกปรกจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง ปกติ 2 เดือนทำ 1 ครั้ง หรือ 60 วัน ก็จะดี
           โรงเรียนบ้านกล้อทอ ( ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอซี) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้าน ทีจอซี ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภออุ้มผาง แยกจากถนนสายอุ้มผาง -บ้านเปิ่งเคลิ้ง เข้าไปหมู่บ้าน ระยะทาง 7 กิโลเมตรเป็นถนนค่อนข้างลำบาก โรงเรียนดังกล่าวนี้เป็นโรงเรียนสาขาจาก โรงเรียนบ้านกล้อทอ โดยมีนายอดิศร ทบุญปาล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!