ชลบุรี-ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล./ศคท.จว.สป.ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่ชุมชน

ชลบุรี-ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล./ศคท.จว.สป.ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่ชุมชน

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล./ศคท.จว.สป. ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่ชุมชน ด้วยการจัดกำลังพลในสังกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มอบก้อนเห็ดเพื่อการเพาะปลูก ให้กับคณะครูและนักเรียน รร.บ้านขุนสมุทรไทย อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สป. ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ อ.1 – ป.6 ที่มีเด็กนักเรียนด้อยโอกาสและพิการซ้ำซ้อนศึกษาอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชในตระกูลเห็ด
              นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารรับประทาน ช่วยบรรเทาภาระและค่าใช้จ่ายของอาหารมื้อกลางวัน ซึ่งมีหน่วยงานตลอดจนผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคในการจัดหาก้อนเห็ด จำนวน 400 ก้อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้รู้จักและเรียนรู้การใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติเพื่อมาดำรงชีวิต ตลอดจนให้เด็กๆ ได้มีกิจกรรมและสานสัมพันธ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งใจมาให้การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับทาง รร.ฯ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของ ศรชล.ภาค 1 ให้เด็กๆ ได้รู้จักอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!