“ปัญหาการพนันออนไลน์ ปัญหาแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ นี่แหละที่เป็นที่มาของการสร้างผู้มีอิทธิพล”

“ปัญหาการพนันออนไลน์ ปัญหาแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ นี่แหละที่เป็นที่มาของการสร้างผู้มีอิทธิพล”

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

               ปัญหาเร่งด่วน…..สำหรับผม นโยบายที่อยากให้รัฐบาลทำให้เข้มข้นจริงจัง-ด่วนที่สุด คือ การปราบปรามยาเสพติด การลักลอบค่าของเถื่อน-หนีภาษี ปราบการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกระดับ (ทั้งระดับนโยบาย-ปฏิบัติการ)ทำอย่างไรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่หน่วยงานเล็กๆ ระดับจังหวัด กรม กอง / อบต.เทศบาล อบจ.จะปราศจากการล็อคสเปค เล่นพรรคเล่นพวก/ฮั้วประมูล /เงินทอน ฯลฯ ปัญหาการพนันออนไลน์ ปัญหาแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ นี่แหละที่เป็นที่มาของการสร้างผู้มีอิทธิพล

                ไม่ต้องพูดถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน เพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้ว ส่วนน้ำมันแพงก็เป็นปัญหาพื้นฐานที่รัฐจะต้องเข้าไปรื้อโครงสร้างโน้นนี้นั้น เชื่อว่าไม่ยากที่จะทำให้ราคาน้ำมันลดลงมาได้ เช่น โครงสร้างภาษี ค่าการคลั่น การนำเข้า-ส่งออก เรื่องรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เป็นเรื่องที่นักการเมืองไปหาเสียงรับปากกับประชาชนไว้เอง จะตั๋วใบเดียวขึ้นได้ทุกสายหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะต้องคิดแก้อยู่แล้ว แต่งานนี้ไม่อยากให้รัฐบาลควักเงินภาษีของคนทั้งประเทศ มาชดเชยการเดินทางของของคนกรุงเทพและปริมณฑล ใครกินใครใช้ก็คนนั้นจ่าย แต่ต้องในอัตราที่เป็นธรรม ส่วนจะทำอย่างไร จะคุยกับเอกชนแบบไหน เป็นหน้าที่ของรัฐบาล เพียงแต่ไม่อยากให้เอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศมาจ่ายแทนชดเชยให้เอกชน และรัฐบาลหยิบเอาไปอ้างเป็นผลงาน มันไม่ใช่ฝีมือครับ

                เรื่องราคาสินค้าเกษตร ที่นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” พูดเองว่าจะไม่ใช้ประกันรายได้ตามนโยบายประชาธิปัตย์ และจะไม่รับจำนำ เหมือนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่ไม่ได้บอกว่าจะใช้มาตรการอะไร นอกจากพักหนี้พักดอก “นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มันดูหลักลอยไปหน่อยกับการเล่นคำ สินค้าเกษตร 5 ตัวหลัก ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสัมปหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน คือพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ รัฐบาลจะใช้นวัตกรรมอะไร มาสร้างเสริม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ไม่มีการบอกกล่าว ปัญหาบางปัญหาเกี่ยวโยงกับนักการเมือง หรือพูดง่ายๆว่า นักการเมืองนั่นแหละคือตัวดี ทำเสียเอง จึงเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข เอาแค่นี้ก่อน จริงๆมีปัญหาอีกมากมายที่คาราคาซังมายาวนาน แต่ขาดการเอาใจใส่ดูแลและแก้ไข เพราะบางปัญหามัน “หยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!