อุตรดิตถ์-ผอ.สน.พื้นที่อนุรักษ์ที่ 11กำชับเจ้าหน้าที่เข้มข้น แก้ปัญหาลักลอบตัดไม้มีค่าในท้องที่

อุตรดิตถ์-ผอ.สน.พื้นที่อนุรักษ์ที่ 11กำชับเจ้าหน้าที่เข้มข้น แก้ปัญหาลักลอบตัดไม้มีค่าในท้องที่

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

           เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่ามีการลักลอบตัดไม้มะค่าอย่างต่อเนื่อง โดยขบวนการมักมีการลักลอบตามแนวขอบชายแดนไทย – ลาว ชึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามมาโดยตลอดก็ตาม
           จากการเปิดเผยของนายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็ง ให้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จึงได้สั่งการให้ นายทศพร ปภากุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสุรกานต์ เรืองอักษร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายเสกสันต์ ลอมแปลง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Base Management) กับหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ตามนโยบายของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
            ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยานหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมประชุมหารือการทำงาน ปรับกลยุทธ์ให้เข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติ โดยเพิ่มความเข้มงวดและเพิ่มความถี่ในการออกลาดตระเวนให้ครอบคุลมทุกพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แนวชายแดน เน้นงานด้านการข่าวกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ หากพบว่ามีการกระผิดหรือมีเหตุการณ์ที่มีเหตุอันน่าสงสัย พร้อมสนธิกำลังเข้าพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง ดักซุ่มในจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมที่อาจเป็นเป้าหมายการกระทำผิดต่อทรัพยากรป่าไม้ รวมไปถึงการลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่า
           นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการนำเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น กล้องดักถ่ายภาพ หรือ Camera Trap ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ในการสืบหาติดตามตัวผู้กระทำผิด ให้ปรากฏพยานหลักฐาน เพื่อสามารถสีบหาผู้กระทำผิดทุกรายนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนาย ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการรับผลประโยชน์แอบแฝงอื่นใดและอำนวยความสะดวกให้กลุ่มขบวนการค้าไม้รวมถึงขบวนการค้าสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!