เชียงใหม่-โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต”สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีฯ”

เชียงใหม่-โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต”สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีฯ”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

            โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 4 พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
             วันนี้ (9 ก.ย. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 4 พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายนของทุกปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
             สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2377 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2404 สิริพระชนมายุได้ 28 พรรษา พระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งพระบรมราชินี กรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่การปฏิรูปปรับปรุงบ้านเมืองให้มีความเป็นอารยะทัดเทียมนานาประเทศในตะวันตก ทรงเป็นบรรพสตรีปฐมธารแห่งวัฒนธรรมในทุกศาสตร์ทุกด้านทุกแขนงที่ยังคงส่งพลวัตรขับเคลื่อนสังคมมาจนถึงปัจจุบันนี้ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานา
             โดยเฉพาะการเสด็จออกต้อนรับ เซอร์ จอห์น เบาว์ริง ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ได้ส่งอิทธิพลต่อการรับรู้เรื่องราวแห่งองค์พระประมุขและราชสำนักชนชั้นนำสยาม นับว่าเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทำให้ชาวตะวันตกเห็นภาพลักษณ์ที่มีความศิวิไลซ์ของชาวสยามผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระประมุขและสมเด็จพระราชินีได้เป็นอย่างดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!