สุพรรณบุรี-เจ้าภาพจัด”มอลเทนไทยแลนด์คัพ”คัดตัวแทน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

สุพรรณบุรี-เจ้าภาพจัด”มอลเทนไทยแลนด์คัพ”คัดตัวแทน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

ภาพ-ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

             นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะผู้ประสานงานจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสรายการ “มอลเทนไทยแลนด์คัพ”ครั้งที่ 10 โซนภาคกลางตอนล่าง เปิดเผยว่าสมาคมฟุตบอล ไทยแลนด์คัพ กำหนดจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสรุ่นอายุ 40-45 ปี ,50-55 ปีและรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นตัวแทนเข้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกับวัฒนธรรมประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี
             อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ในกลุ่มผู้สูงอายุและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นแบบอย่างของเยาวชนเพื่อเอาเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพด้วย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครและเจ้าภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ สนามสันติฟิลล์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
             นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีทีมแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกันแข่งขันแล้วดังนี้ ประเภท 40-45 ปีมี 4 จังหวัดได้แก่สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงครามและสุพรรณบุรี ส่วนประ เภท 50-55 ปีและ 60 ปีขึ้นไปมีทีมร่วมแข่งขันครบทุกจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเจ้าภาพจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายอุดม โปร่งฟ้า อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจัดการแข่งขัน และมีภาคเอกชนร่วมสนับ สนุนในเบื้องต้น อาทิ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท ยูเอสอี.โฟล ไลน์ จก. บริษัทแคสแคล จก.เป็นต้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงร่วมชม ร่วมเชียร์ ตามวัน และสถานที่ข้างต้น หรือติดตามชมการถ่ายทอดสดทาง facebook ของสมาคมฟุตบอลไทยแลนด์คัพได้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!