สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ จัดหาวีลแชร์ 1000 คัน มอบให้ผู้พิการด้อยโอกาส 77 จังหวัด

สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ จัดหาวีลแชร์ 1000 คัน มอบให้ผู้พิการด้อยโอกาส 77 จังหวัด

"วอนผู้ใจบุญ-จิตเป็นกุศลร่วมบริจาค เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

              นายประกิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯได้จัดทำโครงการฟื้นความหวังชีวิตคนพิการขึ้น โดยมีเป้าหมายจัดหารถวีลแชร์-อุปกรณ์ในการยังชีพ เช่น ไม้เท้า เป็นต้น พร้อมกับการจัดอบรมอาชีพให้กับคนพิการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายของแต่ละคน “ทางสมาคมมีเป้าหมายในการจัดหารถวีลแชร์อย่างน้อย 1000 คัน เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้พิการด้อยโอกาสทั้ง 77 จังหวัด และในโอกาสเดียวกันทางสมาคมฯก็จะจัดอบรม-ฝึกอาชีพให้ผู้พิการด้วย ซึ่งถ้าได้รับการสนับสนุนเพียงพอ ทางสมาคมฯจะจัดหาอุปกรณ์ในการยังชีพเพิ่มเติม เช่น ผู้พิการที่ป่วยติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้ เป็นภาระกับลูกหลาน เราก็จะจัดหาแพทเพิร์ส และอื่นๆไปให้การช่วยเหลือ”
             นายประกิต กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้ให้การช่วยเหลือ ส่งมอบรถวีลแชร์ให้ผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีเสียงร้องขอมาจำนวนมาก แต่ทางสมาคมมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จัดหาให้ได้ปีละไม่กี่คัน แต่มีผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมาก “เราจึงจัดทำโครงการฟื้นความหวังชีวิตคนพิการขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตเมตตา มีใจเป็นกุศล มีฐานะเพียงพอที่จะเจือจุลกันได้ ร่วมกับบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา หรือกำลังความสามารถ”
              นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ กล่าวอีกว่า โครงการนี้เราจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี จะทยอยส่งมอบรถวีลแชร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายใน 1 ปี “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับแรงใจ แรงศรัทธาจากญาติมิตรพี่น้อง สมาคมฯจะทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับท่านนักบุญทั้งหลาย ขอให้กุศลผลบุญที่ร่วมกันทำ จงบันดาลให้ทุกประสบแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในวิชาชีพ มีญาติมิตรบริวารที่ดี หอบบุญหอบกุศลไปสู่สุข”
              นายเฉลียว คงตุก ประธานที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ กล่าวให้ข้อมูลว่า สังคมไทยมีผู้พิการอยู่จำนวนมาก ทั้งพิการโดยกำเนิด และพิการด้วยเหตุสุดวิสัย ที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบแล้วประมาณ 2 ล้านคน ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกประมาณ 1 ล้านกว่าคน สรุปแล้วตัวเลขคนพิการมีประมาณ 4 ล้านคน ผู้พิการจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน จึงเป็นผู้ด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐบาลได้ กลายเป็นคนที่เป็นภาระให้กับลูกหลาน “ลูกหลานของผู้พิการบางคนต้องออกจากงาน เพื่อมาดูแลผู้มีพระคุณ ทำให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ เสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ สังคมไม่ควรทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง กอดคอเดินหน้าไปด้วยกัน”
              นายเฉลียว กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และการเสียโอกาส สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจึงได้จัดโครงการฟื้นความหวังชีวิตคนพิการ ด้วยการจัดหา และส่งมอบรถวีลแชร์ อุปกรณ์ยังชีพ และฝึกอาชีพให้ผู้พิการได้ดำรงชีพอยู่ได้ ไม่เป็นภาระกับสังคม
             นายเฉลียว กล่าวอีกว่า ปัจจุบันยังมีคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนอุปกรณ์ในการยังชีพอีกจำนวนมาก บางคนเป็นผู้พิการ และยังป่วยติดเตียงอีกด้วย ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นภาระกับลูกหลาน สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ จึงได้จัดทำโครงการฟื้นความหวังชีวิตคนพิการขึ้น ก็หวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใจบุญทั้งหลาย
            ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ หรือบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ เลขที่ 301-3-60253-8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกสมาคมฯ โทร. 086-3353231 หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตเป็นกุศล ช่วยเหลือเจือจุลสังคม และก้าวเดินไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!