อยุธยา-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ“น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค”สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

อยุธยา-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ“น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค”สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

                สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาชาด และ พม. พร้อมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
              เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการแม่ดีเด่น สโมสรโรตารี่ เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมโครงการในครั้งนี้
               นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เนื่องในปี 2566 เป็นปีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้ขอความร่วมมือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
              ได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิงและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนกรกฎา คม 2566 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนสิงหาคม 2566 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 320 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!