กาญจนบุรี-ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนสถานศึกษา

กาญจนบุรี-ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนสถานศึกษา

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

             เทศบาลเมืองกาญจนบุรีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนวิสุทธรังษี และโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ หวังช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดเทศบาล” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยการจัดทำโครงการในครั้งนี้ ได้มี “พิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี และโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรี” ลงนามโดยนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี และ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และมีนายอุดม เหลืองสด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี และนายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นพยาน โดยทั้งสามฝ่ายได้ทำข้อตกลงร่วมมือกันในการจัดการศึกษา การให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ ดังนี้
1.ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาด้านการบริหารการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักเรียน ละด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
2.ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านสุขภาวะอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.จัดสรรโควต้าประจำปี เพื่อรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!