นครสวรรค์-บริจาคคอมเพื่อการศึกษา ให้ รร.ชุมชนบ้านดอนโม่และบ้านดงสีเสียด

นครสวรรค์-บริจาคคอมเพื่อการศึกษา ให้ รร.ชุมชนบ้านดอนโม่และบ้านดงสีเสียด

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566. ดร.กาญจนา คล้ายพุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูและ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สารีพุฒธนพงษ์ ที่ปรึกษาผู้บริหาร ได้นำอุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนสอน คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ขนาด 55. นิ้ว อุปกรณ์การเรียน สมุดดินสอ ปากกาและ เครื่องแบบนักเรียน มามอบให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่และโรงเรียนบ้านดงสีเสียด สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อและคุณแม่ของ ผศ.ดร.ณัฐกิตต์ สารีพุฒิธนพงษ์ ที่ปรึกษาผู้บริหาร เคยสอนอยู่
             โดยมี นายบุญนำ ศรีตละหฤทัย ประธานชมรมข้าราชการบำนาญลาดยาว พร้อมคณะ นางสาวประภาพรรณ แรงเขตวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ นางสาววิมลชัย ฉัตรรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสีเสียด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมขอบคุณคณะผู้บริจาคเป็นอย่างสูงที่เห็นคุณค่า ความสำคัญของการศึกษาและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!