นครสวรรค์-หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น

นครสวรรค์-หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           อบจ. ร่วมศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และรพ.สต.บ้านหนองแก่ง จัดหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์

          นางนิศากร ชูเมือง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก่ง เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

โดยนางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มอบหมายให้บุคลากรส่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เข้าร่วมกับทาง อบจ.นครสวรรค์และรพ.สต.บ้านหนองแก่ง ประชุมชี้แจงการดำเนินงานหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e- Learning) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในนักเรียน และดำเนินการเก็บข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพจิต

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ ในด้านการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต โดยจัดการประชุมและให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะนักเรียน ในการจัดกิจกรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!