ตาก-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

ตาก-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพ-ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

          วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางนุชนาถ ก้อนจะรา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ได้กำหนดการจัดประชุมผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกก่อนที่จะเริ่มเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบและวางแผนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจะเป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ผู้ปกครองและครูผู้สอนสามารถติดตามเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถร่วมมือกันในการสนับสนุนการเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น
          ในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ นอกจากข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ ได้แนะนำแนวทาง หลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายการศึกษาของทางภาครัฐที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของทางศูนย์ฯ พร้อมทั้งพบปะครูประจำชั้นก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากผู้ปกครองจะได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ จากครูประจำชั้นเรียนของเด็กนักเรียนแล้ว ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและครูผู้สอน และสร้างสรรค์เครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!