นครนายก-ผู้ว่าฯ นำส่วนราชการและประชาชน ร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ

นครนายก-ผู้ว่าฯ นำส่วนราชการและประชาชน ร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

             วันนี้( 28 พฤษภาคม 2566) เวลา 05.50 น. ณ บริเวณลานจอดรถเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
             การจัด “โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖” ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมเดิน- วิ่งในโครงการนี้กว่า 500 คน เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางวิ่งบริเวณลานจอดรถเขื่อนขุนด่านปราการชลจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกร ในทุก ๆ ด้าน
              โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทรงเสริมสร้างโอกาส ทางการศึกษา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดาร และทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทาน วัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย และมอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม แต่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนยังขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ รายได้ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งหมด ส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรม ร าชินูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!