อยุธยา-ติวเข้มสถานศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกแป๊ะเจี๊ยะ

อยุธยา-ติวเข้มสถานศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกแป๊ะเจี๊ยะ

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

ป.ป.ช. พระนครศรีอยุธยา ติวเข้มสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกแป๊ะเจี๊ยะ

            เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวภัคศรัณย์ โอสถสงเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต บูรณาการร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
            นางสาวภัคศรัณย์ โอสถสงเคราะห์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่โรงเรียนทั้ง 3 โรงที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จะเป็นช่วงระยะเวลาการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้แสดงความห่วงใย พร้อมตั้งข้อสังเกตประเด็นการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ คือนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ และนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น โดยเน้นให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของความโปร่งใส รัดกุม และมีกระบวนการสอบที่มาตรฐาน
            พร้อมกันนี้ ได้ชื่นชมกระบวนการมีส่วนร่วม การพัฒนากระบวนการรับนักเรียน และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.อย่างไรก็ตาม หากท่านพบเห็นหรือมีเบาะแสการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด สามารถแจ้ง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 0 3532 9030

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!