ปราจีนบุรี-โรงเรียนเทศบาล 2  ไหว้-บูชาครู พร้อมมอบทุนการศึกษา

ปราจีนบุรี-โรงเรียนเทศบาล 2 ไหว้-บูชาครู พร้อมมอบทุนการศึกษา

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

                 วันนี้ 8 มิ.ย.66 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่ใต้อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี นางภารณี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน,นางนางจุฑาธิบดิ์ ศรีวรัญญุตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ,คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำพนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวนกว่า 650 คน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
               โดยพิธีไหว้ครูนี้เป็นพิธีกรรม ที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่า นักเรียนขอเป็นศิษย์ของ(ครู)ท่านโดยตรง นำข้าวตอก ดอกไม้ หญ้าแพรก ธูป เทียนแพ ฯลฯมากราบไหว้ครู โดยทาง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี วันไหว้ครูกำหนดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายนของทุกปี ในช่วงเปิดเทอมของภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สำหรับวันไหว้ครู 2566 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ก่อนการไหว้ครู ได้มีการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น จากนั้น ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ ธูป เทียนแพ มากราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับครูประจำชั้น – ครูผู้สอน และ นางภารณี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวให้โอวาท
               นางภารณี กล่าวว่า ความสำคัญพิธีไหว้ครู ครู คือ ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ มาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ซึ่งแปลว่าหนัก ที่ต้องค้นคว้าหาความรู้ที่จะถ่ายทอดแก่ศิษย์ การไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ ที่แสดงความเคารพสักการบูชาครูบาอาจารย์ด้วยความสำนึกในพระคุณของท่าน ซึ่งนักเรียนต้องนำดอกไม้ ธูป เทียน ไปสักการบูชาครูเพื่อแสดงตนขอเป็นลูกศิษย์
              โดยในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 4 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด (หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลงและ ข้าวตอก
             เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อน ๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก นางภารณี กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!