ศรีสะเกษ-แถลงข่าวจัดงาน”เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ”

ศรีสะเกษ-แถลงข่าวจัดงาน”เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ”

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

                  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนเปรมสุขทรัพย์ (นางแตง เปรมสุข) หมู่ที่ 10 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2566 โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 (10 วัน 10 คืน) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตร จ.ศรีสะเกษ และ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าศรีสะเกษ
                ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้และสินค้าเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคบริการและการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ มีการนำเอาทุเรียนภูเขาไฟ ผลผลิตการแปรรูปของทุเรียนประกอบด้วย ไอศกรีมทุเรียน แกงส้มทุเรียน บวดทุเรียน ยำทุเรียนและส้มตำทุเรียนภูเขาไฟมาออกร้านนิทรรศการให้ผู้มาร่วมงานได้ชิมจำนวนมาก โดยในการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดตัวทุเรียนพันธุ์ใหม่ ทุเรียนพันธุ์ศรีสะเกษ 238 และมีการนำเอาทุเรียนพันธุ์ใหม่นี้มาให้ผู้มาร่วมงานได้ชิมรสชาติความอร่อยด้วย โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกลุไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอ ขุนหาญ นายสุรพล ศรีพนมธนากร นายอำเภอศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ช่วยไปรษณีย์เขต 10 อุบลราชธานี ผอ.สำนักงาน ททท. จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน และสื่อมวลชนมาร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก
                นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2566” เดิมใช้ชื่อว่า “เทศกาลเงาะ-ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 และเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุเรียนศรีสะเกษมีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้ ซึ่งกำหนดในช่วงที่ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด ปกติผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษจะออกสู่ตลาดมากที่สุด ในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี โดยงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด และยังไปการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีการให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนทุเรียน เลือกชิมและเลือกซื้อทุเรียนจากสวน ซึ่งทำให้เกิดรายได้ต่อชาวสวนและสร้างรายได้เข้าจังหวัด ปีละหลายร้อยล้านบาท การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน และผลผลิตเกษตรอื่นๆ ซึ่งผลิตได้ดีในจังหวัด เช่น เงาะ สะตอ ข้าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลองกอง กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า ฯลฯ โดยในปีนี้มีเกษตรกรประสงค์จะนำผลผลิตมาจำหน่ายในงานจำนวน 90 ราย ผลผลิตจำนวนมากกว่า 2,000 ตัน การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ประกอบการประสงค์เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 150 ราย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง เงาะโรงเรียน มังคุด สะตอ ส้มโอ ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลจากทางจังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร โดยเป็นการจัดแสดงนิทรรศการเน้นให้เห็นของจริง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาร่วมชม ชิมทุเรียนภูเขาไฟและผลไม้ต่าง ๆ ในงานนี้ด้วย
              ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ปีนี้ ทุเรียนมีราคาแพงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานิดหน่อย เพราะมีเหตุปัจจัยจากสภาวะอากาศทำให้ผลผลิตมีน้อย เปรียบกับปีที่ผ่านมา ผลผลิตได้รับความเสียหายครึ่งต่อครึ่งทำให้ ผลผลิตลดลง แต่คุณภาพทุเรียนยังอร่อยเหมือนเดิม และมาเห็นการจัดงานแถลงข่าววันนี้ก็รู้สึกชื่นชมที่ได้เห็นว่ามีผลิตภัณฑ์จากทุเรียนสามารถแปรรูปได้หลายหลายชนิด เป็นต้นว่านำทุเรียนไปทำไอศกรีมของ อ.ขุนหาญ มีทุเรียนเอาไปทำเป็นเค้กลาวาของ อ.ขุขันธ์ มีเปลือกทุเรียนเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์รองเท้า มีผลของทุเรียนลูกเล็กที่ร่วงเอาไปทำเป็นของที่ระลึก มีครีมบำรุงผิวจากทุเรียน ฯลฯ ทำให้คิดถึงสโลแกนที่ว่า “อะไร อะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ” อยากฝากท่านที่สนใจทุเรียนภูเขาไฟว่า หากมีเวลาก็เดินทางมาชิมทุเรียนในสวนที่ศรีสะเกษ จะได้ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยหรือ หากไม่มีเวลาก็สั่งซื้อทางออนไลน์ มีให้เลือกหลายสายทาง หากมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับทุเรียนหรือเส้นทางการเดินทาง สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ โทร. 045 – 612929 ยินดีให้บริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านประทับใจในการเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
               นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตร จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Gl) มีพื้นที่ปลูก 3 อำเภอได้แก่ กันทรลักษ์ ขุนหาญ และศรีรัตนะ ปีนี้มีพื้นที่ปลูก 15,072 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 8,873 ไร่ ผลผลิต 13,462 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99 ของปริมาณผลผลิตทุเรียนทั้งหมดของ จ.ศรีสะเกษ พันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุ์หมอนทอง อ.กันทรลักษ์ มีเกษตรกรปลูกทุเรียนมากที่สุด จำนวน 1,597 ครัวเรือน อ.ขุนหาญ จำนวน 423 ครัวเรือน และ อ.ศรีรัตนะ จำนวน 275 ครัวเรือน ซึ่งการจัดงานนี้ เกษตรกรและผู้บริโภคได้มีการสร้างเครือข่ายผูกพันกัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ มีการจัดนิทรรศการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทุเรียน” มีการจัดแสดงกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าทุเรียน วัสดุเหลือใช้ การวิจัยและพัฒนาการแปรรูป กิจกรรมภาคบันเทิงเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในปีนี้กำหนดให้จัดการแสดงให้มีความเหมาะต่อสถาน การณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมภาคกลางวัน และกลางคืนมากมาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมชมงานครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร.045616830 E-maill : sisaket@doae.go.th

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!