ตาก-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ จัดพิธีไหว้ครู

ตาก-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ จัดพิธีไหว้ครู

ภาพ-ข่าว:เกษมสันต์ ไชยเดช

               วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางนุชนาถ ก้อนจะรา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ได้จัดกิจกรรมร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะจัดทำพานไหว้ครูตามไอเดียของแต่ละคน ซึ่งในปีนี้มีทั้งมีพานดอกไม้ธูปเทียนรวมถึงตกแต่งประดับด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสวยงาม
             โดยพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงเปิดเทอมแรก ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมาจะมี ธูป เทียน ดอกเข็ม ที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ สื่อถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย ส่วนหญ้าแพรก สื่อถึงความอดทน และเรียนรู้ได้เร็ว
            สำหรับกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ ยังได้ปลูกฝังเกี่ยวกับการส่งเสริมอุดมการณ์สอนให้เด็กนักเรียนรู้จักรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีจำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 11 คน เด็กนักเรียน 177 คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างพอเพียงกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!