ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ร่วมมืออบต.นาโพธิ์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ร่วมมืออบต.นาโพธิ์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามการปฎิบัติงานโครงการความร่วมมือควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
             ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยมีประชาชนสนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 43 ตัว แมว จำนวน 18 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 66 ตัว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!