ราชบุรี-อบจ.ส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ราชบุรี-อบจ.ส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ภาพ-ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม

           นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13,หมู่ที่ 3 สายรางเฆ่ – ท่าลาบ – แก้มอัน ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
           วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13,หมู่ที่ 3 สายรางเฆ่ – ท่าลาบ – แก้มอัน ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตอำเภอจอมบึง โดยมีนายสรวุฒิ มาประดิษฐ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น พร้อมคณะผู้บริหาร และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
            โดยในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และประกอบพิธีทางสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับประชาชนในพื้นที่และร่วมแสดงความยินดีกับชุมชน ที่ได้ใช้ถนนสายสำคัญแห่งนี้ในการใช้เส้นทางสัญจร
            นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า เนื่องจากถนนสายดังกล่าว เป็นปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้แจ้งผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อให้มาดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าว ซึ่งสภาพเดิมเป็นถนนลูกรังทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดฝุ่นละออง มักเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางบ่อยครั้งทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เดือดร้อนมาเป็นเวลาหลายสิบปี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำแผนและ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน 6,300,000 บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถใช้เส้นทางให้เกิดประโยชน์กับผู้สัญจรได้ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!