ราชบุรี-จัดอบรมและประเมินศูนย์การฝึกอคาเดมี่ฟุตบอล “FA THAILAND Academy Visit”

ราชบุรี-จัดอบรมและประเมินศูนย์การฝึกอคาเดมี่ฟุตบอล “FA THAILAND Academy Visit”

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ ) 

              วันที่ 8 มิ.ย. 66 ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม และประเมินศูนย์การฝึกอคาเดมี่ฟุตบอล “FA THAILAND Academy Visit” มี น.ส.มาณวิกา ทองเปลว ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนาถปริวัตร) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ โดยร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถ้มภ์) มีนายธนพัฒน์ จรัสเจียรวัฒน์ ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)พร้อมคณะฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดราชบุรีให้มีความก้าวหน้าและเป็นมืออาชีพ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมในวันนี้
               กิจกรรม “FA THAILAND Academy Visit”ในช่วงเช้าเป็นการจัดอบรมภาคทฤษฎี โดยทีมงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกำหนดแนวทาง ในการพัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชน และเพื่อเป็นการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดทำใบอนุญาตอคาเดมี่เพื่อยกระดับ อคาเดมีในระดับประเทศ และภาคบ่ายเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีโดยได้รับความอนุเคราะห์สนามฝึกภาคปฎิบัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
               ในช่วงเย็นของวันเดียวกันเป็นพิธีปิดการอบรมฯและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ฯโดยมีนายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งกิจกรรมอบรม และประเมินศูนย์การฝึกอคาเดมี่ฟุตบอล “FA THAILAND Academy Visit” มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 คน ประกอบด้วย บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) โรงเรียนเทศบาลวัดไทร อารีรักษ์ (มณีวิทยา) โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) โรงเรียนหนองกลางด่าน โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเทศบาลตำบลเขางู โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม และโรงเรียนวัดสนามแย้ ทั้งหมด 14 โรงเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!