สิงห์บุรี-อบจ.เปิดเวทีรับความคิดเห็นประชาชน ใน “โครงการก่อสร้างสะพานอัตลักษณ์เมืองสิงห์บุรี”

สิงห์บุรี-อบจ.เปิดเวทีรับความคิดเห็นประชาชน ใน “โครงการก่อสร้างสะพานอัตลักษณ์เมืองสิงห์บุรี”

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

             วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น. นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน “โครงการก่อสร้างสะพานอัตลักษณ์เมืองสิงห์บุรี (สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)” โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี , นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี พร้อมผู้บริหารเทศบาลฯ , ตัวแทนอำเภอเมืองสิงห์บุรี , ตัวแทนตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี , แขวงการทางชนบทสิงห์บุรี , ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี , วัฒนธรรมจังหวัด , ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี นายกสมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชน , ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี , สมาคมชาวตลาด , นายกสมาคมสื่อมวลชนและนายกสมาคมผู้สื่อข่าวสิงห์บุรี ประธานชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีทั้ง 14 ชุมชน มาร่วมรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอความคิดเห็นในโครงการดังกล่าว
               โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้สะพานแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดสิงห์บุรีอีกแห่งหนึ่ง โดยจะมีการออกแบบสะพานที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งยังเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าด้วยกันเหมือนดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันพัฒนา เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง
                จากนั้น นายกัมปนาท นุ่มหอม ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวศศิธร สุนทร และ นางสาววิภาดา สาริยา ทีมสถาปนิกอิสระ ได้เปิดวีดีโอนำเสนอการก่อสร้างสะพานอัตลักษณ์เมืองสิงห์บุรี มีลักษณะ2ชั้น เพื่อให้ประชาชนใช้ชั้นล่างเป็นร่มเงาในการใช้สะพานช่วงกลางวันได้ ต่อมาจึงให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในโครงการดังกล่าว ในที่ประชุมมีการเสนอ เพิ่มอัตลักษณ์ ของจังหวัดสิงห์บุรีลงในสะพานดังกล่าว , การตระหนักถึงเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง ,มีไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัย , มีบันไดลงเพื่อทำกิจกรรมทางน้ำ ในท้ายสุด นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้สรุปการประชุมด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจะนำความคิดเห็นของประชาชนนี้ ไปพูดคุยหาแนวทางกับสถาปนิกในการออกแบบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!