ตาก-ทำโป่งเทียม เพิ่มแร่ธาตุให้กับสัตว์ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ตาก-ทำโป่งเทียม เพิ่มแร่ธาตุให้กับสัตว์ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ 

             เมื่อวันที่23 พ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ภาคตะวันออก ต. แม่ละม้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยคณะ กรรมการ ที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ทำโปร่งเทียม ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
             นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า วันนี้ได้มาทำ โป่งเทียมร่วมกับ ส่วนราชการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร หัวหน้าหเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก โดยเอาเกลือ มาทำเป็นโป่งเทียม เพื่อเป็นอาหารสัตว์ ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
            เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก เล่าว่า การที่เอาเกลือมาให้สัตว์ กิน เกลือมีแร่ธาตุอาหารโซวเดียมเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีหลายหน่วยงานและ ภาครัฐภาคเอกชน สนับสนุนเกลือ แต่ติดปัญหาอยู่ที่การเดินทางขนส่งพื้นที่ดังกล่าว ห่างจากตัวจังหวัดตาก 300 กว่ากิโลเมตร พื้นที่ดังกล่าว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาศีกษาเข้าธรรมชาติ และมาชมสัตว์ป่า ต้องมาติดต่อขออนุญาตก่อน 30 วัน ช่วงที่เหมาะสม นักท่องเที่ยวมาศึกษาธรรมชาติ มี 2 ช่วง ช่วงต้นฝน และ ช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ฤดูหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวรด้านตะวันออก ครอบคลุม
พื้นที่บริเวณ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับชับซ้อนบนเทือกเขาตะนาวศรี วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ เป็นพื้นที่
ต้นน้ำลำธารของห้วยแม่จัน ห้วยแม่ละมุ้ง และแม่น้ำแควใหญ่ตอนบนมีทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ ป๋าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง,ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น และ
ทรัพยากรสัตว์ป่าที่หลากหลาย
             โป่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือ “โป่งเทียม” มีลักษณะเป็นโป้งดิน โดยการขุดดินในบริเวณที่เลือกไว้ให้เป็นแอ่งแล้วนำเกลือสมุทรลงไปผสมกับดินบริเวณที่ขุดขึ้น เมื่อมีฝนตกหรือความชื้นจากน้ำค้าง เกลือก็จะละลายทำให้ดินบริเวณนั้นเค็ม สัตว์ป่าชนิดต่างๆ ก็จะพากันมากินดินเหล่านี้ ข้อดีของโป่งเทียม สามารถสร้างโป่งเทียมเพื่อช่วยเพิ่มสารอาหารแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพิ่มขึ้นด้วยความเต็มใจ เพราะไม่ต้องบังคับให้สัตว์เลี้ยงมากิน เพราะเมื่อไหร่ที่สัตว์ต้องการก็จะมาเลียกินแร่ธาตุอาหารเองจากโป่งเทียมที่ทำไว้ลดต้นทุนเพราะไม่ต้องซื้อแร่ธาตุบ่อย เนื่องจากโป่งเทียม 1 โป่งสามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!