ร้อยเอ็ด-อำเภอโพธิ์ชัย จัดโครงการต้นแบบโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตของชาติ

ร้อยเอ็ด-อำเภอโพธิ์ชัย จัดโครงการต้นแบบโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตของชาติ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตของชาตินำร่องต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชน โดยมี นางสมพิศ เกณฑ์สาคู สส.อ.โพธิ์ชัย นพ.สุพัตร บุรณเวช ผอ.รพ.โพธิ์ชัย พ.ต.อ.ภาสกร หินเธาว์ ผกก.โพธิ์ชัย พ.ต.ท.อนุชา ธนะอุดม รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ชัย ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ น.ส.ณัฏฐ์ณิณ เปรมชญาณัฏฐ์โดยการและนักเรียน เข้าร่วมพิธี โดยการดำเนินงานของ พ.ต.อ.ภาสกร หินเธาว์ ผกก.สภ.โพธิ์ชัยพ.ต.ท.ชาญณรงค์ ขันประกอบ สวป.โพธิ์ชัย หน.ชุดครูตำรวจ D.A.R.E. และคณะ
              พ.ต.อ.ภาสกร หินเธาว์ ผกก.สภ.โพธิ์ชัย กล่าวว่า โครงการนี้ฯเป็นโครงการนำร่องต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด การรู้จักปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถนำความรู้ถ่ายทอดไปยัง บิดามารดา บุคคลในครอบครัวและคนในชุมชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการค้นหาเด็กนักเรียนและเยาวชนที่ติดยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีกต่อไป
              เป้าหมายการดำเนินการ ได้แก่นักเรียนในทุกโรงเรียน ในสังกัดของสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 43,407 คน และ ครู 2,440 คน ซึ่งในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน
              นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นภัยคุกคามที่สำคัญของประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีนโยบายเร่งด่วน ให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรให้ครอบคลุม และครบทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันไม่ให้ยาเสพติด แพร่ระบาดไปสู่เด็กนักเรียนและเยาวชน หากเด็กนักเรียนและเยาวชน มีความรู้และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ หากมาตรการป้องกันยาเสพติดสามารถดำเนินการอย่างได้ผลแล้ว ก็จะลดปัญหาจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และผู้กระทำผิดกฎหมายยาเสพติดลงได้ และให้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัวและสังคมอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!