ลพบุรี-ปิดการฝึกหน่วยปฎิบัติการพิเศษเหล่าทัพประจำปี 2566

ลพบุรี-ปิดการฝึกหน่วยปฎิบัติการพิเศษเหล่าทัพประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

           ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) เป็นประธาน ปิดการฝึกร่วมบูรณาการ หน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพ ตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปี 2566
           พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน ปิดการฝึกร่วมบูรณาการ หน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพ ตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปี 2566 ณ สนามกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบให้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยจัดการฝึก ของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วม ซึ่งเป็นการฝึกแบบบูรณาการ โดยได้นำการฝึกตามวงรอบของหน่วย มาทำการฝึกร่วมกันตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปี 2566 โดยหน่วยที่เข้ารับการฝึก เป็นกำลังพลของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนั้น หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังได้จัดกำลังพลที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมาร่วมรับการฝึกด้วย ทำให้การฝึกมีความสมบูรณ์ในการใช้กำลังของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วม ตามแผนป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ ใช้ชื่อการฝึกว่า “การฝึกบูรณาการขีดความสามารถนักรบพิเศษ”

           โดยมี กำลังพลจาก ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองพลรบพิเศษที่ 1 ศูนย์การบินทหารบก หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจ เป็นหน่วยจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมการฝึกรวม 541 นาย โดยมี ห้วงการฝึก รวม 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา โดยแบ่งขั้นการฝึก ตามแผนป้องกันประเทศ ประกอบด้วย การฝึกในการเตรียมกำลังในการสนับสนุนแผนป้องกันชายแดน การฝึกตามแผนเผชิญเหตุของกองทัพบก และ การฝึกตามแผนป้องกันประเทศของกองทัพไทย การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และการฝึกภาคสนาม
          ทั้งนี้ เพื่อให้ กำลังพลได้รับความรู้ในเรื่องการวางแผนร่วม การอำนวยการยุทธ์ของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วม พื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษร่วม ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การแทรกซึมเข้าทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ การปฏิบัติงานร่วมกับข่ายปฏิบัติการพิเศษของศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่เตรียมการไว้ตั้งแต่ยามปกติ การปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน การส่งกำลังทางอากาศ และเทคนิคการปฏิบัติการพิเศษของแต่ละเหล่าทัพ การค้นหาและช่วยชีวิต การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการปฏิบัติการ
         ตลอดจนเข้าใจภารกิจและบทบาทของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ตามแผนป้องกันประเทศ สามารถนำผลการฝึกที่ได้รับไปพัฒนาแผนปฏิบัติการแต่ละขั้น ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนั้นแล้วหน่วยยังสามารถนำผลการฝึกในครั้งนี้ไปปรับพัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการพิเศษร่วม และหน่วยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการฝึกกำลังพลของหน่วยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามมากยิ่งขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!